سلام به همگی صبحتون به خیر
من نمی دونستم که ساعتها تغییر کرده
همسری دیشب ساعت یک از سر کار آمد خیلی خسته بود اونم نمیدونست ساعتها یک ساعت عقب کشیده شده صبح در حالیکه بازم خسته بود با عجله حاضر شد و رفت
بعد زنگ زد گفت تو نباید اخبار گوش بدی؟؟
گفتم چرا مگه تعطیله؟
همسری:
من: پس چی؟
همسری: ساعتا یک ساعت بکش عقب یک ساعت باید اینجا بمونم تا سرویس بیااااااد
من:
خیلی ناراحت شدم طفلک خیلی خسته بود اینطوری می تونست یک ساعت بیشتر بخوابه

/ 5 نظر / 43 بازدید
خانوم مهندس!

آخی.... شوهر منم صبح یک ساعت زود رفت سرکار خیلی دلم براش سوخت.... راستی کامنت گذاشته بودم واسه پستهای قبلیت نرسیده؟یا تایید نکردی؟

یک زندگی تازه

آخی. اشکال نداره. خیلی ها این یک ساعت رو از دست دادن و زود رسیدن سر کار. مثبتش اینه که اضافه کار خوردیم. در عوض سال دیگه یادمون نمیره[قلب]

آزاده

از دست دادن اون یک ساعت خواب اضافه واقعا دردناکه.[ناراحت]

سارا

کجایی دخملی اخه چه بد حواست کجا ب.د دختر؟؟؟

سیاه خان

[پلک] سلام.خوبی؟ میبینم که هوز توی اول مهر موندی. کجایی دوست قدیمی؟